องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี /หนังสือเรียกประชุม


ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2564    เอกสารประกอบ

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ