องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
อำนาจและหน้าที่


อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล    เอกสารประกอบ

อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ