องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ