องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี /หนังสือเรียกประชุม


เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ