องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี /หนังสือเรียกประชุม


หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ