องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


กฎบัตรประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กฎบัตรประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ