องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ