องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี /หนังสือเรียกประชุม


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566และสมัยประช

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566และสมัยประช
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ