องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี /หนังสือเรียกประชุม


เรียกประชุมสภา สมัยสมามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรียกประชุมสภา สมัยสมามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ