องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี /หนังสือเรียกประชุม


หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ