องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี /หนังสือเรียกประชุม


หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ