องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงฉบับที่ 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงฉบับที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ