องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


คู่มืองานสารบรรณ

    รายละเอียดข่าว

งานสารบรรณ คืองานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร


    เอกสารประกอบ คู่มืองานสารบรรณ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ