องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ผลปฏิบัติงาน


ผลการปฏิบัติงานด้านรายรับ-รายจ่าย

    รายละเอียดข่าว

กองคลังขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านรายรับ-รายจ่าย โดยเปรีบบเทียบกับปีที่ผ่านมา ในรูปแผนภูมิ

    เอกสารประกอบ

ผลการปฏิบัติงานด้านรายรับ-รายจ่าย
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ