องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

อบต.ท่าจะหลุง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วันที่ 13 กันยายน 2560  โดยมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป


    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ