องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 แผ่นที่1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 แผ่นที่1
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ