องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 แผ่นที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 แผ่นที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ