องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะ


คำสั่งปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

    เอกสารประกอบ

คำสั่งปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ