องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


หลักการโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบโดยทั่วกัน และติดไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านต่อไป


    เอกสารประกอบ

หลักการโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ