องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน - ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ สำหรับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

    เอกสารประกอบ

แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ