องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.ค. 2563 ]
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.ค. 2563 ]
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 8 ม.ค. 2563 ]
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2563 ]
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2563 ]
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2563 ]
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2