องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต


เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2566  นางแฉล้ม  นาคกระโทก รองนายกอบต.ท่าจะหลุงพร้อมด้วย สมาชิกสภาอบต.ท่าจะหลุง ข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จากกองทุน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-03-13
2023-03-01
2023-02-28