องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2566


โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย โดยเน้นผู้ปกครองและเด็กเล็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย และได้มาตราฐาน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร

2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-10-03
2023-09-12
2023-08-10
2023-08-10
2023-06-02
2023-06-02