องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้สูงอายุ


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้สูงอายุ โดยได้นำผู้สูงอายุศึกษาดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีและสิงห์บุรีในวันที่ 22-23 มกราคม 2553
2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-08-10
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-04-17
2023-03-13