องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


ศึกษาดูงานกลุ่มองค์กรสตรีแม่บ้านตำบลท่าจะหลุง


อบต.ท่าจะหลุง จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มองค์กรสตรีแม่บ้านตำบลท่าจะหลุง ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2553 ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่ม
2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-08-10
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-04-17
2023-03-13