องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


กิจกรรมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก


เจ้าหน้าที่ของอบต.ท่าจะหลุง ออกไปพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน
 
2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-08-10
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-04-17
2023-03-13