องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่


อำเภอโชคชัย ได้กำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 ณ ศาลาวัดบ้านใหม่หนองกก จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณประกาศเจตนารมย์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) ประธานนำกล่าวปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และมอบข้าวสารแก่ราษฎร หมู่ที่ 3,8,9,10 พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ 
2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-08-10
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-04-17
2023-03-13