องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดเดือนพฤศจิกายน [ 1 ธ.ค. 2565 ]4
2 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดเดือนตุลาคม 256 [ 1 พ.ย. 2565 ]4
3 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดเดือนกันยายน 25 [ 3 ต.ค. 2565 ]3
4 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดเดือนสิงหาคม 25 [ 1 ก.ย. 2565 ]3
5 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดเดือนกรกฎาคม 25 [ 1 ส.ค. 2565 ]3
6 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดเดือนมิถุนายน 2 [ 1 ก.ค. 2565 ]3
7 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดเดือนพฤษภาคม 25 [ 1 มิ.ย. 2565 ]3
8 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดเดือนเมษายน 256 [ 2 พ.ค. 2565 ]3
9 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ปี 2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]90
10 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดเดือนมีนาคม 256 [ 1 เม.ย. 2565 ]3
11 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดเดือนกุมภาพันธ์ [ 1 มี.ค. 2565 ]3
12 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดเดือนมกราคม 256 [ 1 ก.พ. 2565 ]3
13 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดเดือนธันวาคม 25 [ 4 ม.ค. 2565 ]3
14 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดเดือนพฤศจิกายน [ 1 ธ.ค. 2564 ]5
15 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดเดือนตุลาคม 256 [ 1 พ.ย. 2564 ]3
16 รายงานการตรวจสอบการเงินของ สตง.ปี 2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]126
17 รายงานฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]125
18 ข้อมูลรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]126
19 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]130
20 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 27 ต.ค. 2558 ]131
 
หน้า 1|2|3