องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมเพาะชำและขยายพันธ์ุไม้่ [ 2 ต.ค. 2563 ]170
2 การประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที [ 23 ก.ย. 2563 ]166
3 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้ [ 21 ส.ค. 2563 ]161
4 ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 17 ก.ค. 2563 ]163
5 การสำรวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]158
6 กรอบแนวทางการดำเนินงาน อพ. สธ. [ 5 ก.ค. 2563 ]166
7 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมา [ 30 ก.ย. 2562 ]173
8 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้ [ 31 พ.ค. 2562 ]172
9 ภาพถ่ายการสำรวจพร้อมกำหนดจุดการแบ่งพื้นที่ป่าปกปัก [ 22 ก.พ. 2561 ]170
10 การดำเนินงานสำรวจพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ [ 13 พ.ค. 2559 ]172
11 การติดป้ายประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2559 ]236
12 ภาพการประชุมคณะทำงานกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2559 ]167