องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งปฏิบัติงาน สำนักงานปลัด [ 25 มิ.ย. 2561 ]188
2 คำสั่งปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 8 มิ.ย. 2561 ]184
3 คำสั่งปฏิบัติงาน กองช่าง [ 4 เม.ย. 2561 ]169
4 คำสั่งปฏิบัติงาน กองคลัง [ 31 ต.ค. 2560 ]187
5 นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง [ 1 เม.ย. 2559 ]174
6 นักบริหารงานช่างต้น-สูง [ 1 เม.ย. 2559 ]188
7 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ [ 1 เม.ย. 2559 ]185
8 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ [ 1 เม.ย. 2559 ]199
9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ [ 1 เม.ย. 2559 ]186