องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งปฏิบัติงาน สำนักงานปลัด [ 25 มิ.ย. 2561 ]148
2 คำสั่งปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 8 มิ.ย. 2561 ]146
3 คำสั่งปฏิบัติงาน กองช่าง [ 4 เม.ย. 2561 ]139
4 คำสั่งปฏิบัติงาน กองคลัง [ 31 ต.ค. 2560 ]156
5 นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง [ 1 เม.ย. 2559 ]144
6 นักบริหารงานช่างต้น-สูง [ 1 เม.ย. 2559 ]152
7 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ [ 1 เม.ย. 2559 ]149
8 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ [ 1 เม.ย. 2559 ]157
9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ [ 1 เม.ย. 2559 ]148