องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หม [ 3 มี.ค. 2566 ]24
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 2 มี.ค. 2566 ]24
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 2 มี.ค. 2566 ]23
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 2 มี.ค. 2566 ]19
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 2 มี.ค. 2566 ]22
6 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำป [ 1 มี.ค. 2566 ]23
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 28 ก.พ. 2566 ]29
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบ [ 28 ก.พ. 2566 ]24
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค [ 28 ก.พ. 2566 ]21
10 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู [ 28 ก.พ. 2566 ]24
11 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 7 ก.ค. 2565 ]79
12 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ห [ 7 ก.ค. 2565 ]76
13 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ [ 27 พ.ค. 2565 ]94
14 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู [ 27 พ.ค. 2565 ]92
15 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หม [ 27 พ.ค. 2565 ]101
16 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ถนน คสล.ม.7 (จากที่ดินนางทอง [ 14 พ.ค. 2564 ]101
17 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานถนน หมู่ที่ 5 [ 22 พ.ย. 2562 ]170
18 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานถนน หมู่ที่ 10 [ 22 พ.ย. 2562 ]161
19 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานวางท่อ หมู่ที่ 5 [ 22 พ.ย. 2562 ]166
20 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานเพิ่มหัวจ่าย หมู่ที่ 6 [ 22 พ.ย. 2562 ]156
 
หน้า 1|2