องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงานผลการดำเนินงาน 2558 [ 13 พ.ย. 2558 ]178
2 ผลการปฏิบัติงานด้านรายรับ-รายจ่ายเปรียบเทียบ ปีงบป [ 29 ต.ค. 2558 ]199
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 [ 25 พ.ย. 2557 ]194
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 255 [ 21 พ.ย. 2557 ]182
5 ผลการปฏิบัติงานด้านรายรับ-รายจ่าย [ 31 ต.ค. 2557 ]198
6 รายงานผลการจัดเก็บรายได้งวดที่ 1/2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]190
7 ยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]176
8 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 23 พ.ย. 2555 ]188
9 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริ [ 24 มิ.ย. 2553 ]173