องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
การจัดการบริหารความเสี่ยง


แผนบริหารความเสี่ยง 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนบริหารความเสี่ยง 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ