องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงาน 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงาน 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ