องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง [ 17 ส.ค. 2563 ]
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 [ 10 ส.ค. 2563 ]
3 ประชาสัมพันธ์ร่างประกวดราคาจ้าง e-bidding จำนวน 2 [ 21 ก.ค. 2563 ]
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 [ 23 ธ.ค. 2562 ]
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 [ 23 ธ.ค. 2562 ]
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 5 [ 23 ธ.ค. 2562 ]
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหัวจ่ายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ [ 23 ธ.ค. 2562 ]
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 9 [ 23 ธ.ค. 2562 ]
9 ประกาศผลประกวดราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 12 ก.ย. 2562 ]
10 งานก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (จากบริเวณมุมโรงเรียนบ้านข [ 28 ส.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10