องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 งานซ่อมสร้างถนน คสล. ม.2 (บริเวณบ้านนางพิมพ์) [ 28 ส.ค. 2562 ]
12 งานก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3 (สายคลองจานเอน) [ 28 ส.ค. 2562 ]
13 งานก่อสร้างถนน คสล. ม.5 (จากบ้านนางสมพร) [ 28 ส.ค. 2562 ]
14 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 สายคลองจานเอน [ 19 ส.ค. 2562 ]
15 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเ [ 19 ส.ค. 2562 ]
16 จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณ [ 19 ส.ค. 2562 ]
17 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้าน [ 19 ส.ค. 2562 ]
18 ประกวดราคางานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 4 ต.ค. 2561 ]
19 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]
20 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10