องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]
22 โครงการซ่อมแซมแอสฟัสติกคอนกรีตฯ สายขี้ตุ่น - หนองส [ 15 ส.ค. 2560 ]
23 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงกา [ 25 พ.ค. 2560 ]
24 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ [ 28 ก.พ. 2560 ]
25 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระ [ 19 ธ.ค. 2559 ]
26 จัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล [ 9 ก.ย. 2559 ]
27 งานปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง [ 29 ส.ค. 2559 ]
28 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (บริเ [ 8 ส.ค. 2559 ]
29 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (บ้านนาง [ 8 ส.ค. 2559 ]
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายอร่าม [ 5 ส.ค. 2559 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10