องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง ประมู [ 24 มิ.ย. 2556 ]
82 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้าง [ 26 ม.ค. 2555 ]
83 ประกาศสอบราคาจ้าง 7 โครงการ [ 23 ม.ค. 2555 ]
84 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง [ 5 ส.ค. 2554 ]
85 แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 9 พ.ค. 2554 ]
86 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ [ 2 พ.ค. 2554 ]
87 แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองจานเอน [ 2 พ.ค. 2554 ]
88 แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 29 เม.ย. 2554 ]
89 ประกาศ สอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ [ 7 เม.ย. 2554 ]
90 ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขี้ตุ่น [ 17 มี.ค. 2553 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10