องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 31 ต.ค. 2566 ]17
2 พรบ. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]35
3 คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 15 ธ.ค. 2564 ]156
4 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 15 ธ.ค. 2564 ]156
5 คู่มือปฎิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 15 ธ.ค. 2564 ]165
6 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน [ 3 ส.ค. 2558 ]197
7 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน(ขออนุญาตสูบน้ำ) [ 3 ส.ค. 2558 ]188
8 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน(ขอรับการสนับสนุนน [ 3 ส.ค. 2558 ]194
9 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน(ขออนุญาตสูบน้ำ) [ 3 ส.ค. 2558 ]192
10 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน(เรื่องราวร้องทุกข [ 3 ส.ค. 2558 ]196
11 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน(การช่วยเหลือสาธาร [ 3 ส.ค. 2558 ]190
12 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อบต.ท่าจะหลุง [ 21 ก.ค. 2558 ]195