องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]27
2 รายละเอียดข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]32
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]83
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]144
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]182
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ก.ย. 2562 ]189
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]205
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 [ 19 ก.ย. 2559 ]186