องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพ [ 9 ม.ค. 2567 ]15
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 29 ก.ย. 2566 ]14
3 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใ [ 29 ก.ย. 2566 ]16
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ [ 19 เม.ย. 2566 ]50
5 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ(อบต.ท่าจะหลุง) [ 1 มี.ค. 2566 ]42
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาทางจริยธรรม [ 1 มี.ค. 2566 ]48
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 13 ก.พ. 2566 ]49
8 การขับเคลื่อนแนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤ [ 31 ม.ค. 2566 ]44
9 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2565 ]47
10 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2565 ]48
11 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2565 ]53
12 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ [ 18 เม.ย. 2565 ]117
13 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 28 ม.ค. 2565 ]112
14 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 พ.ค. 2563 ]155
15 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 13 ม.ค. 2563 ]155
16 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 10 ม.ค. 2563 ]156
17 มาตรการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]154
18 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผ [ 18 พ.ย. 2562 ]148
19 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 ต.ค. 2562 ]156
20 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 30 ต.ค. 2562 ]170
 
หน้า 1|2