องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมถนะประจำสายงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]106
2 สมถนะประจำผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]106
3 สมถนะหลัก [ 1 ต.ค. 2563 ]107
4 การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมฯ ให้อปท. [ 3 ต.ค. 2558 ]305
5 วิธีปฏิบัติโครงการภัยแล้ง [ 12 ก.ค. 2558 ]115
6 แนวทางการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน [ 25 มิ.ย. 2558 ]109
7 คู่มืองานสารบรรณ [ 10 พ.ย. 2557 ]114