องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก [ 1 ต.ค. 2564 ]77
2 คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2564 ]64
3 คู่มือเบิกค่าเช่าบ้าน [ 1 ต.ค. 2564 ]72
4 สมถนะประจำสายงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]173
5 สมถนะประจำผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]173
6 สมถนะหลัก [ 1 ต.ค. 2563 ]177
7 การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมฯ ให้อปท. [ 3 ต.ค. 2558 ]1541
8 วิธีปฏิบัติโครงการภัยแล้ง [ 12 ก.ค. 2558 ]189
9 แนวทางการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน [ 25 มิ.ย. 2558 ]176
10 คู่มืองานสารบรรณ [ 10 พ.ย. 2557 ]182