องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]83
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]80
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]74
4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]74
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]74
6 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]72
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]76
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]74
9 คำสั่งรักษาราชการแทน [ 1 ต.ค. 2564 ]67
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.ค. 2563 ]126
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.ค. 2563 ]124
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 8 ม.ค. 2563 ]119
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2563 ]124
14 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2563 ]123
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2563 ]128
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]122
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]113
18 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]114
19 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]122
20 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]117
 
หน้า 1|2