องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]56
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]53
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]48
4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]52
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]49
6 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]48
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]51
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]49
9 คำสั่งรักษาราชการแทน [ 1 ต.ค. 2564 ]45
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.ค. 2563 ]99
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.ค. 2563 ]100
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 8 ม.ค. 2563 ]94
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2563 ]99
14 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2563 ]98
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2563 ]98
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]95
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]90
18 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]93
19 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]99
20 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2562 ]95
 
หน้า 1|2