องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]14
2 แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา [ 5 ม.ค. 2567 ]15
3 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) [ 6 ต.ค. 2566 ]10
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ ประจำปี 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]11
5 การดำเนินการตามนโยบาย 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]46
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 [ 1 พ.ย. 2565 ]36
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]43
8 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]45
9 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]37
10 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]46
11 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]44
12 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]53
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]38
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]127
15 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]123
16 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]130
17 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]120
18 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]121
19 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]116
20 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]125
 
หน้า 1|2