องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบาย 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]18
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 [ 1 พ.ย. 2565 ]13
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]18
4 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]18
5 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]14
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]16
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]15
8 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]22
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]16
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]102
11 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]97
12 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]93
13 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]94
14 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]92
15 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]91
16 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]97
17 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]93
18 คำสั่งรักษาราชการแทน [ 1 ต.ค. 2564 ]84
19 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.ค. 2563 ]143
20 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.ค. 2563 ]145
 
หน้า 1|2