องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (66-70) เพิ่มเ [ 24 มิ.ย. 2567 ]6
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (66-70) เปลี่ย [ 24 มิ.ย. 2567 ]5
3 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (66-70) ครั้ [ 24 พ.ค. 2567 ]12
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (2566-2570) ครั้งที่ 1/ [ 12 ก.พ. 2567 ]39
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]10
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]7
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง [ 19 มิ.ย. 2566 ]6
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแ [ 28 ธ.ค. 2565 ]9
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 9/2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]41
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 8/2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]43
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที [ 11 พ.ค. 2565 ]6
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 7/2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]37
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 6/2565 [ 2 ส.ค. 2564 ]37
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 5/2565 [ 18 พ.ค. 2564 ]36
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) [ 18 พ.ค. 2564 ]7
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 4/2565 [ 9 ก.พ. 2564 ]37
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3/2565 [ 3 ส.ค. 2563 ]34
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2/2565 [ 18 ก.พ. 2563 ]41
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ต.ค. 2562 ]38
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2562 ]46