องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/25465 [ 17 ก.พ. 2565 ]68
2 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/25464 [ 2 ส.ค. 2564 ]64
3 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]67
4 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]107
5 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]64
6 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]116
7 เพิ่ืมเติม ครั้ง 1/2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]114
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2562 ]105
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ต่อ1 [ 13 มิ.ย. 2562 ]106
10 ภาพประกอบ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]100
11 รายงานประชุมแผนพัฒนาฯ 2561 - 2564 ครั้งที่ 2 [ 13 ก.ค. 2561 ]105
12 รายงานประชุมแผนพัฒนาฯ 2561 - 2564 ครั้งที่ 2.1 [ 13 ก.ค. 2561 ]98
13 รายงานประชุมแผนพัฒนาฯ 2561 - 2564 ครั้งที่ 2.2 [ 13 ก.ค. 2561 ]97
14 รายงานประชุมแผนพัฒนาฯ 2561 - 2564 ครั้งที่ 2.3 [ 13 ก.ค. 2561 ]98
15 รายงานประชุมแผนพัฒนาฯ 2561 - 2564 ครั้งที่ 2.5 [ 13 ก.ค. 2561 ]101
16 รายงานประชุมแผนพัฒนาฯ 2561 - 2564 ครั้งที่ 2.4 [ 13 ก.ค. 2561 ]101
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2564 ครั้งที่ 2 [ 13 ก.ค. 2561 ]100
18 ผ08 ครั้งที่ 2 [ 13 ก.ค. 2561 ]99
19 รายงานการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2564 เพิ่มเ [ 14 ก.พ. 2561 ]106
20 รายงานการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2564 เพิ่มเ [ 14 ก.พ. 2561 ]99
 
หน้า 1|2