องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 แผ่นที่1 [ 25 ก.ค. 2561 ]179
22 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 แผ่นที่ 2 [ 25 ก.ค. 2561 ]153
23 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่2 แผ่นที่ 3 [ 25 ก.ค. 2561 ]153
24 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 แผ่นที่ 5 [ 25 ก.ค. 2561 ]149
25 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 แผ่นที่ 6 [ 25 ก.ค. 2561 ]142
26 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 แผ่นที่ 7 [ 25 ก.ค. 2561 ]137
27 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 แผ่นที่ 4 [ 11 ก.ค. 2561 ]126
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมครั้งที่2 [ 16 พ.ค. 2561 ]127
29 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่1 แผ่น1 [ 11 เม.ย. 2561 ]120
30 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่1 แผ่น2 [ 11 เม.ย. 2561 ]123
31 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 แผ่น3 [ 11 เม.ย. 2561 ]123
32 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 แผ่น 4 [ 11 เม.ย. 2561 ]121
33 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่1 แผน5 [ 11 เม.ย. 2561 ]125
34 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 แผ่นที่ 6 [ 11 เม.ย. 2561 ]128
35 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 แผ่นที่7 [ 11 เม.ย. 2561 ]124
36 แผนดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 5 ก.พ. 2561 ]129
37 แผนดำเนินงาน 2561 แผ่น3 [ 4 ต.ค. 2560 ]122
38 แผนดำเนินงาน 2561 แผ่น4 [ 4 ต.ค. 2560 ]122
39 แผนดำเนินงาน 2561 แผ่น5 [ 4 ต.ค. 2560 ]123
40 แผนดำเนินงาน 2561 แผ่น6 [ 4 ต.ค. 2560 ]112
 
|1หน้า 2|3