องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]80
2 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]77
3 ประกาศกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]73
4 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]75
5 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4/2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]128
6 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]133
7 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]125
8 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 17 เม.ย. 2563 ]131
9 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]130
10 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]135
11 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 23 ต.ค. 2562 ]123
12 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 18 ก.ค. 2562 ]126
13 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 [ 2 ก.พ. 2562 ]124
14 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 15 ม.ค. 2562 ]125