องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี /หนังสือเรียกประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ [ 25 ต.ค. 2566 ]9
2 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]13
3 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ [ 27 ก.ค. 2566 ]9
4 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]13
5 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ [ 9 มิ.ย. 2566 ]8
6 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]21
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566และสมัยประช [ 1 ก.พ. 2566 ]15
8 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 [ 26 ม.ค. 2566 ]25
9 เรียกประชุมสภา สมัยสมามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]15
10 หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้ง [ 26 ต.ค. 2565 ]35
11 เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]34
12 หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้ง [ 26 ก.ค. 2565 ]30
13 เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]30
14 หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้ง [ 8 ก.พ. 2565 ]27
15 เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]31
16 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]28
17 เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่1/2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]35
18 หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้ง [ 5 ม.ค. 2565 ]26
19 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]127
20 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]118
 
หน้า 1|2