องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี /หนังสือเรียกประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้ง [ 26 ต.ค. 2565 ]6
2 เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]5
3 หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้ง [ 26 ก.ค. 2565 ]3
4 เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]3
5 หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้ง [ 8 ก.พ. 2565 ]3
6 เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]4
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]3
8 เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่1/2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]4
9 หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้ง [ 5 ม.ค. 2565 ]4
10 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]102
11 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]93
12 ประกาศกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]93
13 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]89
14 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4/2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]146
15 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]149
16 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]141
17 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 17 เม.ย. 2563 ]149
18 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]142
19 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]153
20 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 23 ต.ค. 2562 ]141
 
หน้า 1|2