องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี /หนังสือเรียกประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]124
22 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]121
23 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4/2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]182
24 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]186
25 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]187
26 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 17 เม.ย. 2563 ]187
27 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]174
28 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]191
29 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 23 ต.ค. 2562 ]178
30 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 18 ก.ค. 2562 ]161
31 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 [ 2 ก.พ. 2562 ]164
32 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 15 ม.ค. 2562 ]163
 
|1หน้า 2